Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Pastorale

En aquesta obra, en llatí, s'exposen les normes que han de regir la conducta dels clergues i dels religiosos en general. És una obra doctrinal i instructiva per als sacerdots i en especial per als bisbes. Escrita a instàncies del rector Miquel Miracle i dedicada a Hug de Lupià i Bages, elegit bisbe de València per Benet XIII el 28 de novembre de 1398 (fet que fa pensar que segurament la va acabar en aquestes dates). Consta de quatre parts amb un total de cent seixanta-set capítols.