Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Coberta de l'edició del Llibre de les dones feta a Barcelona per Joan Rosembach, l'any 1495 (Biblioteca de Catalunya).

Llibre de les dones

Llibre acabat el 1396 i dedicat especialment al públic femení. Presenta un regiment ideal per a les dones tenint en compte la seva condició civil (donzelles, casades, viudes i religioses). És, alhora, una mena de catecisme en què hi ha una exposició dels punts fonamentals de la fe, la moral i l'ètica cristianes. Dedicat a Sancha Jiménez de Arenós, comtessa de Prades.