Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Obres d'atribució dubtosa

 • Art de ben morir. Barcelona: Gabriel Pou, 1507.

 • De triplici statu mundi.

 • Doctrina compendiosa. Barcelona: Carles Amorós, 1509.

  Alguns autors afirmen que no és una obra d'Eiximenis. Escrita a València a finals del segle XIV i impresa per primera vegada a Barcelona per Carles Amorós el 1509.

 • Tractat d'usura.

  Tractat d'ètica econòmica escrit poc després de la seva estada a Tolosa. Probablement és la primera obra d'Eiximenis escrita en vulgar.

 • Tractat de la Concepció de la Verge Maria.


 • Tractat de confessió. València: Nicolau Spindeler, 3-VII-1497. (2a ed., 1502; 3a ed., 1507)

  Confessional copiat a la lletra d'altres obres d'Eiximenis, entre elles del Llibre de les dones. No se'n sap la data de composició. Sembla que aquesta obra influeix en la redacció de l'Exercitatorio de García de Cisneros.

 • Tractat de la passió.

 • Tractat dels novíssims. Barcelona o Girona: Pere Posa, 1486.

  Impressió incunable de 1486. És una obra de vulgarització i consta de cinc parts que tracten de la ressurrecció dels morts, de l'infern, de les penes del purgatori i de la benaurança. Acaba amb una lloança de les excel·lències de la professió.