Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Scala Dei o Tractat de contemplació

Escrit a instàncies de Maria de Luna, esposa de Martí I. Aquest text, acabat el 1404, és un resum del catecisme que clou el Llibre de les dones, amb alguns capítols nous sobre l'oració. Després de la primera impressió per Diego de Gumiel el 27 d'octubre de 1494, hi ha les de Joan Luschner a Barcelona el 16 de maig de 1501 i, també a Barcelona, la de Dimas Bellestar i Joan Giglo l'11 d'agost de 1523.