Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Ars praecandi populo

Tractat en llatí per aprendre a elaborar sermons dedicat als frares menors. Comenta el capítol IX de la Regla de Sant Francesc d'Assís. En el seu text segueix bàsicament els consells i recomanacions dels anteriors predicadors patrístics i franciscans, i conté la més completa síntesi dels propòsits de la predicació franciscana catalana. Alguns autors suggereixen la influència d'aquesta obra en els sermons de Vicent Ferrer.