Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Gravat de la traducció francesa del Llibre dels àngels impresa a Lió el 1486.

Al francès

  • Livre des sains anges [Llibre dels àngels]. Ginebra: Adam Steinschaber, 25-III-1478. (Lió: Guillaume Le Roy, 20-V-1486; París: Michel Lenoir, 2-VIII-1505; París: Michel Lenoir, 5-I-1518)
  • Vida de Jesucrist.
  • Le Chrétien [Lo Crestià]. Perpinyà: Éditions de la Merci, 2010. (Trad. Patrick Gifreu)
  • Contes et fables. Perpinyà: Éditions de la Merci, 2009. (Trad. Patrick Gifreu)
  • L'art de manger, boire et servir à table [Regles de bona criança en menjar, beure i servir a taula]. Perpinyà: Éditions de la Merci, 2011. (Trad Pratick Gifreu)
  • Saint Michel Archange [Llibre dels àngels]. Perpinyà: Éditions de la Merci, 2015. (Trad. Patrick Gifreu)
  • Anges et démons [Àngels e dominis]. Perpinyà: Éditions de la Merci, 2018. (Trad. Patrick Gifreu)