Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Coberta del llibre La ciudad de Eiximenis, de Soledad Vila.
Coberta del llibre Francesc Eiximenis: La societat catalana al segle XIV, a cura de Jill Webster.
Coberta del llibre Francisco de Eiximenis y su sociedad urbana ideal, de Luis Cervera Vera.
Coberta del llibre Estetica Medievale, de Gabriella Zanoletti.
Coberta del llibre Bibliografia anotada de la vida i obra de Francesc Eiximenis, de David J. Viera.
Coberta del llibre La dona en Francesc Eiximenis, de David J. Viera i Jordi Piqué.

Llibres

 • ALPERA, Lluís: Los nombres trecentistas de botánica valenciana en Francesc Eiximenis. València: Institución Alfonso el Magnánimo, 1968.
 • BOHIGAS, Pere: Prediccions i profecies en les obres de fra Francesc Eiximenis. Barcelona: Editorial Franciscana, 1928.
 • BRINES I GARCIA, Lluís: La filosofia i política de Francesc Eximenis. Sevilla: Novaedició/Grupo Nacional de Editores, 2004.
 • CERVERA VERA, Luis: Francisco Eiximenis y su sociedad ideal. San Lorenzo de El Escorial: Swan, 1989.
 • Diversos autors: Studia bibliographica: Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1. Girona: Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Girona, 1991.
 • HAUF, Albert G: D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena: Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval. València/Barcelona: Institut de Filologia Valenciana/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.
 • HERNANDO I DELGADO, Josep: El "Tractat d'usura" de Francesc Eiximenis. Barcelona: Biblioteca Balmesiana, 1985.
 • IVARS, Andrés: El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408) [Pedro Santoja (coord.)]. Benissa: Ajuntament de Benissa, 1989.
 • LÓPEZ-AMO Y MARÍN, Ángel: El pensamiento político de Eiximeniç en su tratado de "Regiment de princeps". S.l.: Publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1943.
 • MARTÍN, José Luis: La ciudad y el príncipe: Estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2004.
 • MARTÍN, José Luis: La mujer y el caballero: Estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003.
 • MESEGUER FERNÁNDEZ, Juan: El traductor del Carro de las donas, de Francisco Eximenez, familiar y biografo de Adriano VI. Madrid: CSIC/Instituto Jerónimo Zurita, 1959.
 • MOLAR, P. Nolasc del: Eiximenis. Olot: Biblioteca Olotina, 1962.
 • MONTOLIU, Manuel de: Eiximenis, Turmeda i l'inici de l'humanisme a Catalunya: Bernat Metge. Barcelona: Alpha, 1959.
 • PELÁEZ, Manuel J.: Estudios del pensamiento político y jurídico catalán e italiano. Barcelona/Màlaga: Universidad de Málaga, 1993.
 • SCHMID, Beatrice: Les traduccions valencianes del Blanquerna (València 1521) i de la Scala Dei (Barcelona 1523): Estudi lingüístic. Barcelona: Curial/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
 • VALLS I TABERNER, Ferran: Estudis del Dret Internacional [Angelica Guckes (pròleg)]. Barcelona/Màlaga/Montréal: Universidad de Málaga/Institut pour la Culture et la Coopération, 1992.
 • VIERA, David J.: Bibliografia anotada de la vida i obra de Francesc Eiximenis: 1340?-1409?. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1980. (2a ed., 1987)
 • VIERA, David J.; PIQUÉ, Jordi: La dona en Francesc Eiximenis. Barcelona: Curial, 1987.
 • VILA, Marc-Aureli: El Regne de València en 1383: Notes geoeconòmiques. Barcelona: Rafael Dalmau, 1978.
 • VILA, Soledad: La ciudad de Eiximenis: Un proyecto de urbanismo en el siglo XIV. València: Diputació Provincial de València, 1984.
 • ZANOLETTI, Gabriella (cur.): Estetica medievale dell'eros, della mensa, della città. Milà: Jaca Book, 1986.