Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Expositio in psalmos poenitentiales.

Obra en llatí de devoció per als eclesiàstics, possiblement inspirada en algun Liber poenitentiales del segle XIII. La primera impressió, en traducció catalana, és la de Girona acabada per Diego de Gumiel el 20 de març de 1495.