Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Coberta de l'edició estampada a Girona el 1493 del Psaltiri devotíssim, traducció catalana feta per Guillem Fontana.

Al català

  • Expositio in psalmos poenitentiales. Girona: Diego de Gumiel, 20-III-1495.
  • Psaltiri deuotissim ordenat p[el] mestre Francesch Eiximenis en laor de n[ost]re senyor d'u y en me[n]yspreu d'l mó[n]: induit quiscu a obrar virtuosament. Girona: Diego de Gumiel, 20-III-1495. (Guillem Fontana).