Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Coberta del Carro de las donas, traducció castellana del Llibre de les dones, feta per Alonso de Salvatierra i impresa a Valladolid el 29 de juliol del 1542.

Al castellà

  • Cuentos. Barcelona: Pedagógica, 1941. (Emili Vallès)
  • Este devoto libro se llama carro de las donas: trata la vida y muerte del hombre christiano ...: tiene cinco libros de grandes y sanctas doctrinas. Valladolid: Juan de Villaquiran, 29-juliol-1542. (Alonso de Salvatierra)
  • Gobierno de la República [Miquel Castellano i Arolas (ed.)]. València: Fil d'Aram, 2001.
  • Libro de los santos ángeles [Llibre dels àngels]. Burgos: Fadrique de Basilea, 15-IX-1490. (2a ed., 30-V-1516)
  • Natura angelica: nueuame[n]te impressa, emendada: [et] corregida [Llibre dels àngels]. Alcalá de Henares: Miguel de Eguía, 28-I-1527.
  • Vida de Jesucrist. Granada: Meinart Ungut i Joan Pegnitzer, 30-IV-1496.