Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Psalterium alias laudatorium

Llibre contemplatiu acabat el 1404. Construït a còpia d'oracions i meditacions per a la devoció dels eclesiàstics. És una petita obra en llatí que consta de tres parts. Dels manuscrits conservats, uns estan dedicats a l'antipapa Benet XIII i d'altres a Berenguer de Peralta. Al segle XV es tradueix al català i s'acaba d'imprimir a Girona per Diego de Gumiel el 20 de març de 1495.