Salvador
Espriu
Associaciˇ d'Escriptors en Llengua Catalana
Comentaris d'obra

  • Comentari sobre Les canšons d'Ariadna.
  • Comentaris d'obra Salvador Espriu
  • Comentaris sobre El caminant i el mur.
  • Comentaris sobre La pell de brau.