Autors i Autores

Pau Faner

Coberta de Hormigas en los pantalones.

Novel·la en castellà

Amb el pseudònim d'Agatha Allen:

  • El amor del capitán Gaviota. Barcelona: Selecta. Penguin Random House, 2018 (digital).
  • El día y la noche. Barcelona: Selecta. Penguin Random House, 2018 (digital).
  • Hormigas en los pantalones. Barcelona: Selecta. Penguin Random House, 2019 (digital).
  • El secreto del peregrino. Barcelona: Selecta. Penguin Random House, 2019 (digital).
  • Su rostro verdadero. Barcelona: Selecta. Penguin Random House, 2019 (digital).
  • Flor de sal. Barcelona: Selecta. Penguin Random House, 2019 (digital).
  • La casa del sol y de la luna. Barcelona: Selecta. Penguin Random House, 2019 (digital).
  • La senda de las rosas. Barcelona: Selecta. Penguin Random House, 2019 (digital).