Autors i Autores

Agustí Calvet (Gaziel)
1887-1964

Alguns articles

 • ALONSO, Vicent: "Gaziel i Proust", dins DD.AA., Les literatures catalana i francesa al llarg del segle XX. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1997.
 • ARNAU, Carme: Pròleg a Tots els camins duen a Roma. Memòries I. Barcelona: Edicions 62 / La Caixa, 1981.
 • BENET, Josep: "Gaziel, escriptor català", pròleg a Obra catalana completa. Barcelona: Selecta, 1970.
 • DÒRIA, Sergi: "Gaziel, el periodista clarivident", Revista de Girona, núm. 288, febrer de 2015, p. 92-94.
 • FREIXAS MASCORT, Lluís: "Gaziel, les platges i el turisme", Revista de Girona, núm. 289, p. 91-93.
 • GUANSÉ, Domènec: "Gaziel", Revista Serra d'Or, núm. 8, agost 1964.
 • LLANAS, Manuel: "Gaziel", dins Riquer/Molas/Comas, Historia de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, Vol. 10, 1987.
 • LLANAS, Manuel: "Balanç (amb polèmica) dels estudis sobre Gaziel", Revista Els Marges, núm. 38, novembre 1987.
 • LLANAS, Manuel: Pròleg a Història de La Vanguardia i nou articles sobre periodisme. Barcelona: Empúries, 1994.
 • PLA, Josep: "Agustí Calvet Gaziel", dins Retrats de passaport. Obra completa, vol. 17. Barcelona: Destino, 1970.
 • SERRAHIMA, Maurici: "Gaziel", dins Dotze mestres. Barcelona: Destino, 1972.
 • VILA, Enric: "Gaziel i el catalanisme de doble fons", Diari Avui, 16 de desembre del 1999.