Autors i Autores

Agustí Calvet (Gaziel)
1887-1964

Coberta del catàleg de l'exposició Mirant Gaziel. Recreació en imatges dels escenaris literaris, celebrada a Sant Feliu de Guíxols l'any 2007.

Estudis

  • CASSÚS, Josep Maria: El pensament periodístic a Catalunya. Barcelona: Curial, 1987.
  • FUSTER, Joan: Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial, 1972.
  • JARDÍ, Enric: Tres diguem-ne desarrelats: Pijoan, Ors, Gaziel. Barcelona: Selecta, 1966.
  • LLANAS, Manuel: Introducció a l'estudi d'Agustí Calvet, Gaziel. Bellaterra: UAB, 1993.
  • LLANAS, Manuel: Gaziel. Vida, periodisme i literatura. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
  • LLANAS, Manuel: Les vivències portugueses de Gaziel. Barcelona: Fundació Catalunya-Portugal, 2002.
  • DD. AA.: Mirant Gaziel: recreació en imatges dels escenaris literaris. Catàleg de l'exposició. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de St. Feliu de Guíxols, 2007.
  • DD. AA.: Gaziel: L'home és el tot. Conferències Any Gaziel 2007. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2007.