Autors i Autores

Agustí Calvet (Gaziel)
1887-1964

Tots els camins duen a Roma: història d'un destí (1893-1914). Memòries.

"Exiliat durant la guerra [Gaziel], retornà el 1940, però ja no pogué reprendre les seves activitats periodístiques. Aleshores es dedicà a escriure llibres de memòries i viatges, ja en català, els quals obtingueren un remarcable èxit de crítica i de públic. Entre els seus llibres destaca l'obra que presentem, Memòries: Història d'un destí (1893-1914). Aquestes memòries traspuen el plaer de l'autor per la recreació d'un temps ja definitivament perdut, plaer que Gaziel sap comunicar perfectament als seus lectors i que, en bona part, procedeix de la seva brillant experiència com a periodista."

(De la contraportada dels volums I, II. Barcelona: Ed. 62 / La Caixa, 1981)