Autors i Autores

Jaume Bofill i Mates (Guerau de Liost)
1878-1933

Pòrtic

Guerau de Liost (Olot, 1878 – Barcelona, 1933) és el pseudònim literari de Jaume Bofill i Mates. Poeta, polític destacat del catalanisme conservador que funda Acció Catalana i té diversos càrrecs públics al llarg de la seva vida: regidor de l'ajuntament de Barcelona, diputat de la Mancomunitat i diputat també a Madrid.

Com a poeta fa una obra de marcats arrels ruralistes, de la qual destaquen els llibres La Muntanya d'Ametistes (1908) i Sàtires (1927). Però també hauríem d'esmentar els seus llibres d'assaig polític, sobretot els que exposen el seu pensament, enfrontat aleshores en molts aspectes al de Francesc Cambó.

Seguidor de les teories lingüístiques de Pompeu Fabra, amb el seu amic Josep Carner, Liost va ser un europeista convençut, molt atent a les novetats culturals i polítiques que arribaven de l'altre costat dels Pirineus.Pàgina elaborada per X. R. Trigo per a l'AELC.
Fotografies: Arxiu de l'AELC.