Autors i Autores

Pere Gomila

A manera de presentació

La poesia, doncs, se'm manifesta substancialment com la necessitat de comunicar, mitjançant el llenguatge elaborat de la forma, allò que lluita per fer-se independent de nosaltres, per desprendre's de la nostra intimitat cap a la nova dimensió en què el lector, en clara complicitat, farà seva -si es produeix la necessària comunicació- l'experiència que el poeta vol manifestar. I en aquest joc dual en què els mots, empesos per la força d'un llenguatge nou, es transmeten, es transvasen potser, d'autor a lector, es manté viu l'enigma de l'expressió poètica.

La creació del poema ve doncs de la necessitat interna de dir, de compartir, el món d'experiències, sensacions i sentiments que l'existència ens fa presents en tota la seva cruesa. Sorgeix del cim més alt o de l'abisme i és expressió d'allò que es manifesta en el temps, aprehensió del moment, únic i irrepetible, que passa i deixa, sense remei, la seva marca en la nostra existència. A través de la seva obra, el poeta revela aquesta marca al seu lector, cerca el sentit de la vida i dels esdeveniments, canta la bellesa i pateix amb el sofriment i tot allò humà li és inherent i volgut. La seva paraula actua des de la llibertat i aconsegueix que els mots assoleixin un nou sentit perquè els sostreu del discurs quotidià i en poua el significat més secret. El seu cant manifesta, a través de la bellesa de la forma, allò que hi ha de més profundament humà en nosaltres, perquè vol i cerca la seva radical afirmació enfront d'un món que cada dia s'omple més de dolor, d'injustícia, de misèries i, potser, de desesperança.
Llegir poesia és endinsar-se en una aventura lenta i pausada, però certament gratificant, enriquidora en tant -i encara que només fos per això- que les paraules quotidianes troben una altra dimensió i ens fan partíceps de la riquesa de la llengua i coneixedors de sentits abans insospitats que el poeta ha sabut trobar, feliçment i audaç, en la forma que estructura el poema i sense la qual segurament la poesia fóra impossible.

(Del text "A manera de presentació", dins la selecció de poemes feta per la col·lecció "Poema essencials - Paraula de poeta", Palma: Conselleria d'Educació i Cultura, octubre de 2001, p. 5-7)