Autors i Autores

Pere Gomila

Tannkas

Hi ha algú, no en dubtis,
que ens vetlla les paraules.
No fóra cosa
que trenquéssim un ordre
o algun ferm sortilegi.

(Del llibre Tannkas. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, 2000, p. 15)

* * *

Cercadors tossuts
de la bellesa antiga,
travessàrem murs
i trencàrem barreres
per donar-nos al gaudi.

(Del llibre Tannkas. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, 2000, p. 33)

* * *

La barca ha obert
camins nafrats, solitud,
ombres, redossa,
ha traspassat els contorns
i omple la mar de veles.

(Del llibre Tannkas. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, 2000, p. 51)

* * *

Obre la porta:
serem tendrament febles
amb la bellesa.
Resta encara un punt d'encís
a la ferida del goig"

(Del llibre Tannkas. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, 2000, p. 55)

* * *

Com una porta
que es bada mig desfeta,
vençuda pel Sud,
estrenc encara el liquen
de les hores del gaudi,
mentre el silenci
roman com sempre inèdit
i el mar fecunda
l'agitació del cos
penetrat de sagetes.

(Del llibre Tannkas. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, 2000, p. 69)