Autors i Autores

Gaspar Jaén i Urban

Al castellà

  • La nueva poesía catalana. Barcelona: Plaza i Janés, 1984, p. 300-316. (Antologia col·lectiva a cura de Joaquim Marco i Jaume Pont. Textos bilingües, traducció del mateix autor)
  • Hermanos son, hermanos en lo eterno. Pequeña antología de poetas catalanes y cubanos. Matanzas (Cuba): Vigía, 1995. (Antologia col·lectiva, edició i traducció de Francesc Català i Alfredo Zaldívar)
  • Antología de la poesía catalana actual. Buenos Aires: Tierra Firme, 1999. (Antologia col·lectiva, edició i traducció de Alberto J. Miyara)