Autors i Autores

Gaspar Jaén i Urban

Coberta de Fragments.

Fragments.

"La història de desamor que desgrana el poeta té el valor afegit de tractar amb serenitat desacomplexada una relació homosexual. El procés de la història té tocs pasolinians i hi abunden les referències de biaix que poden recordar, al lector habitual de poesia, la presència de García Lorca, de Luis Cernuda o de Jaime Gil de Biedma, entre altres. En essència, es tracta del guany i la pèrdua d'una intensa relació amorosa amb un adolescent de dinou anys encarada sense vergonyes ni tabús:

Fou divers l'amor nostre i és sabuda i antiga
la maledicció que pesa sobre els homes
que estimen els semblants sense cap document
ni cap promesa eterna, ni fills per a la guerra
ni, ai!, per a la vida; sense cap branca nova
ni cap altre somriure que no siguen els seus,
rares flors solitàries."

(Isidor Cònsul, "La història d'un desamor", Avui, 11 d'abril de 1992)