Autors i Autores

Gaspar Jaén i Urban

Les flors de bruc.

"Presència i records. Estimats com a propis. El nostres orígens violentament bategant dins la pell. Recuperats. Bellíssims. El món captat, i copsat, a partir dels indrets que ens han fet, que ens conformen, que som. Ells i nosaltres una sola realitat: el paisatge subjectiu, i objectiu, sense el qual no existim, ni com a poble, ni en tant que individus."

(Josep Piera. "I ara, Gaspar Jaén i Urban", Revista Valencia Semanal, núm. 60, febrer de 1979)