Autors i Autores

Miquel Martí i Pol
1929-2003

Articles (selecció)

  • "Monogràfic Miquel Martí i Pol", Reduccions. Revista de poesia (Vic), núm. 105-106, setembre de 2015.
  • BROCH, A.: Pròleg a Antologia poètica. Barcelona: Barcanova, 1989.
  • DESCLOT, M.; MEDINA, J.: Pròleg a M. Martí i Pol: El llarg viatge. Obra Poètica II. Barcelona: Llibres del Mall, 1976.
  • HOSLE, J.: Pròleg a M. Martí i Pol: Amb vidres a la sang. Obra Poètica III. Barcelona: Llibres del Mall, 1977.
  • FARRÉS, P.: "Una aproximació a la poètica de M. Martí i Pol a propòsit de Capfoguer", Serra d'Or, núm. 237, 1979, p. 35-37.
  • Reduccions, núm. 42, 1989, p. 72-80.
  • PARCERISAS, F.: Pròleg a M. Martí i Pol: Per preservar la veu. Obra poètica V. Barcelona, Llibres del Mall, 1985.
  • PUJADES, I.: L'arrel i l'escorça (volum I). Barcelona: Proa, 1999.
  • SOLÀ, L.: Pròleg a M. Martí i Pol: L'arrel i l'escorça. Obra poètica I. Barcelona: Llibres del Mall, 1975.
  • TRIADÚ, J.: Pròleg a M. Martí i Pol: Les clares paraules. Obra poètica IV. Barcelona: Llibres del Mall, 1980.