Autors i Autores

Miquel Martí i Pol
1929-2003

Del francès

  • ARNAUD, Georges: El salari de la por. Barcelona: Edicions 62, 1968.
  • BARTHES, Roland: El grau zero de l'escriptura [amb Jem Cabanes i Concepció Ciuraneta]. Barcelona: Edicions 62, 1973.
  • BEAUVOIS, Simone de: La mesura de l'home. Barcelona: Edicions 62, 1969.
  • LAFONT, Robert: Per una teoria de la nació. Barcelona: Edicons 62, 1969.
  • LÉVI-STRAUSS, Claude: El pensament salvatge. Barcelona: Edicions 62, 1971.
  • LÉVI-STRAUSS, Claude: Tristos tròpics. Barcelona: Anagrama, 1969.
  • FLAUBERT, Gustave: L'educació sentimental [traduïda amb Pere Gimferrer]. Barcelona: Labutxaca, 2013.
  • SAINT-EXUPÉRY, Antoine: Ciutadella [amb Jordi Sarsanedas]. Barcelona: Nova Terra, 1965.