Autors i Autores

Joanot Martorell
1413?-1465

Reproducció de la xilografia que il·lustra la coberta de la traducció castellana de 1511.
Coberta de la traducció del Tirant lo Blanc de Joan Pellicer, en l'edició de 2006.

Al castellà

Edicions antigues:
 
 • Tirante el Blanco. Valladolid: Diego de Gumiel, 1511. (Trad. anònima)

  Edicions modernes:
   
 • Tirant lo Blanc. Madrid: Alianza Ed., 1969; 2006. (Trad. Joan Francesc Vidal Jové)
 • Tirant lo Blanc. Barcelona: Seix Barral, 2 vol., 1969.
 • Tirante el Blanco. Madrid: Espasa-Calpe, 1974. (traducció anònima del 1511, a cura de Martí de Riquer)
 • Tirante el Blanco [Tirant lo Blanc]. Barcelona: Bruguera, 4 vol., 1982. (Còmic. Trad. i adapt. Maria Aurèlia Capmany; guió d'Andreu Martín, il·lustr. de Jaume Marzal-Canós)
 • Las aventuras de Tirante el Blanco, Primer Acto (Madrid), núm. 219, 1987, p. 80-121.
 • Tirante el Blanco. Barcelona: Planeta, 1990; 2006. (Trad. Martí de Riquer)
 • Tirante el Blanco. Alzira: Algar, 2005; 2006. (Trad. Joan Pellicer)
 • Tirant lo Blanc (València, 1490) / Tirante el Blanco (Valladolid, 1511). València: Ed. Tirant lo Blanch, 2 vol. i CD-ROM, 2005 (A cura de Vicent J. Escartí, Albert Hauf i Anna-Isabel Peirats)
 • Tirante el Blanco contado a los niños. Barcelona: Edebé, 2006. (Trad. i adapt. Rosa Navarro; il·lustr. Francesc Rovira)
 • Tirante el Blanco. Dueñas: Simancas, 6 vol., 2006.
 • Aventuras de libros de caballerías. Tres Cantos: Akal, 2007. (A cura de Jesús Maire Bobes)
 • Tirante el Blanco. Madrid: Edicions SM, 2008. (Còmic. Trad., adapt. i guió Miguel Porto)
 • Tirant lo Blanc. Barcelona: Marge Books, 6 vol., 2008-2011. (Trad. Josep Lorman; il·lustr. Joan Mundet)
 • Tirante el Blanco. Educación Primaria, material auxiliar. Barcelona: Vicens-Vives, 2010;2012. (Trad. Eduardo Alonso; adapt. Ismael Torres; rev. Albert-Guillem Hauf)

  Reproduccions facsímils:
   
 • Tirante el Blanco: versión castellana impresa en Valladolid en 1511. Madrid: Espasa, 1974. (Reproducció facsímil de la traducció de 1511)