Autors i Autores

Alfons Maseras
1884-1939

Ermesendis.

"Perquè ningú no se sorprengui de la publicació d'aquesta obra, vull, a guisa de pròleg, explicar-ne molt succintament la història.

Sense pretendre obrir cap camí nou a la dramatúrgia catalana, en un temps que, per reacció al realisme imperant a l'escena, hom propugnava el retorn al teatre en vers, o sebretot, al teatre poètic, aquesta tragèdia fou acabada a la tardor del 1909. Foren per a mi, aquells dies, uns dies de dispersió espiritual, i la inquietud pròpia de la joventut em va menar a assajar diversos gèneres literaris. No és estrany, doncs, que intentés compondre una tragèdia en vers i que, com pot observar-se, tot mantenint-la en un ambient molt llunyà en el temps, provés i tot d'inserir-hi un tema psicològic més aviat propi del teatre modern."

(Fragment del pròleg d'Alfons Maseras)