Autors i Autores

Carles Miralles
1944-2015

Del grec al català

  • XENOFONT d'Efès: Efesíaques. Bar­ce­lona: Fundació Bernat Metge, 1967.
  • HERODES: Mimiambs, Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1970.
  • IORGOS SEFERIS: Mithistòrima. Barcelona: Poesia dels "Quaderns Crema", 1980.
  • PLATÓ: Paideia: Protàgoras, de la República, de les Lleis [a cura de Carles Miralles amb la col·laboració de M. Jufresa i J. Pòrtulas]. Vic - Barcelona: Eumo, 1988.
  • PLATÓ: La República, llibre VII [Materials de filosofia 1]. València: Universitat de València, 1991.
  • ARISTÒIL: Etica a Nicòmac. Llibres I, VI i X [Materials de filosofia 9]. València: Universitat de València, 1995.