Autors i Autores

Dolors Monserdà
1845-1919

Alguns articles

 • BARTRINA, Francesca: "Dones de teatre catalanes del XX: desafiaments de gènere als escenaris de la primera meitat de segle", dins Dona i teatre al segle XXI. IV Jornades de debat sobre el repertori teatral català. Lleida: Punctum, 2013, p. 43-59.
 • CAPMANY, Maria Aurèlia: "Grandesa i misèria del feminisme", L'Avenç (Barcelona), núm. 4, juliol-agost, 1977, p. 30-37.
 • CARBONELL, Neus: "Feminisme, modernitat i narrativa en Dolors Monserdà", Lectora. Revista de dones i textualitat (Barcelona), núm. 3, 1997, p. 19-26.
 • CHARLON, Anne: "El Feminisme en la narrativa catalana contemporània", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 4, estiu de 1987, p. 9-30.
 • DAVIS, Kathleen: "The angel and the desk: Reading, work, and domesticity in La fabricanta", Catalan Review (Barcelona), vol. XV, núm. 2, 2001.
 • DURAN, Xavier: "De màquines i homes", Serra d'Or (Barcelona), núm. 437, maig de 1996, p. 54.
 • ESTEBAN i CERDÀ, Sofia: "Caterina Albert - Dolors Monserdà: deu anys de relació epistolar", dins Actes de les Primeres Jornades d'Estudi sobre la vida i l'obra de Caterina Albert i Paradís "Víctor Català". Barcelona: Ajuntament de l'Escala, Abadia de Montserrat, 1993, p. 165-201.
 • MAS, M. Carme: "Dolors Monserdà: al voltant d'una interpretació", Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària (Tarragona), núm. 5, 1990, p. 23-37.
 • MOLINÉ i BRASÉS, Ernest: "La fabricanta", La Renaixença (Barcelona), 29 de maig de 1904.
 • REAL, Neus: "Les narradores catalanes del segle XX: una narrativa per a un nou segle", dins Escriptores. De Caterina Albert als nostres dies. Barcelona: Fundació Lluís Carulla, 2005, p. 69-81.
 • SEGURA, Isabel: "Introducció a Dolors Monserdà de Macià", dins MONSERDÀ D.: Del món. Barcelona: La Sal, 1983, p. 9-31.
 • SEGURA, Isabel: "Unes experiències a recuperar", dins Literatura de dones: una visió del món. Barcelona:, La Sal, 1988, p. 11-23.
 • TAYADELLA, Antònia: "La novel·la realista: Dolors Monserdà", dins Riquer/Comas/Molas: Història de la Literatura Catalana. Barcelona: Ariel, vol. 7, 1986, p. 538-542