Autors i Autores

Víctor Mora
1931-2016

Coberta del llibre La presa de poder de Stella Wunderberry.

La presa de poder de Stella Wunderberry.

Són quatre relats, el primer del quals dóna nom al llibre. El segueixen Les portes de la nit, La noia de Kreuzbeg i Els camions del Gulag. Deixant a part que algun personatge apareix a més d'un relat -sense comptar que d'altres provenen de llibres precedents de l'autor-, cosa que confereix a l'obra una unitat de caràcter discursiu, hi ha també una unitat en el temps i en la temàtica: la justícia, l'amor i la mort, la memòria del terror i la fragilitat física i moral d'uns éssers enfront del mal que altres éssers, tan fràgils com ells, s'avenen sovint a encarnar.