Autors i Autores

Andreu Nin
1892-1937

Les dictadures dels nostres dies

El mèrit principal del llibre del senyor Cambó Les dictadures consiteix en què, en l'ambient més aviat casolà de la vida intel·lectual del nostre país, suscita els problemes més vius plantejats actualment a tots els països de cara i ulls. En aquest sentit hem de felicitar-nos de la seva aparició i desitjar que l'exemple del seu autor trobi imitadors.

Tres motius principals ens han induït a escriure aquestes planes de resposta al llibre del senyor Cambó; primer, contribuir a airejar un xic la casa obrint les finestres que donen al món; segon, oposar al punt de vista d'un dels homes més representatius de la nostra burgesia el punt de vista de la part més avançada del proletariat, i tercer, demostrar que la idea fonamental del senyor Cambó consisteix a assegurar en una o altra forma la dictadura de la classe capitalista.

Hauria estat preferible escriure aquesta resposta immediatament després de la publicació de Les dictadures i ho hauríem fet si el llibre del senyor Cambó no hagués arribat tan tard a les nostres mans. En aquells moments la campanya de premsa feta a l'entorn del llibre, i el fet que la seva aparició hagués coincidit, si no vaig equivocat, amb la «Diada del Llibre», donava un interès més viu, més candent, als problemes que s'hi tracten. Tanmateix aquests darrers tenen un valor tan actual i seguiran tenint-lo encara durant tant de temps, que no creiem que aquestes planes vinguin a deshora. Si la seva aparició suscita l'interès per les qüestions que s'hi examinen, contribueix a esclarir-les i provoca altres intervencions en el debat, no considerarem perduda la nostra feina.

Moscú, març de 1930

(Del llibre Les dictadures dels nostres dies. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1930, p. 7-8)