Autors i Autores

Teresa Pàmies
1919-2012

Va ploure tot el dia.

Una memòria novel·lada del seu retorn de l’exili, en la qual incorpora, tot trencant el fil central, dubtes, pressions familiars, amb el fil central, l’interrogatori policíac durant un dia de pluja, que és el que provoca l’enfilall de records: guerra civil i exili, el temps de Teresa Pàmies, desfilen sota els ulls dels lectors.