Autors i Autores

Francesc Parcerisas

Articles (selecció)

 • ABRAMS, Sam: "Pròleg a Triomf del present". Barcelona: Columna, 1991.
 • BOU, Enric: "Francesc Parcerisas", dins RiQUER/MOLAS/COMAS: Història de la Literatura Catalana, vol. 11. p. 382-385.
 • BOU, Enric: "Mirada i compromís. La poesia de Francesc Parcerisas", dins L'escriptor del mes. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, febrer 1994.
 • CARDWELL, R. A.: "A la recerca de significació: L'edat d'or de Francesc Parcerisas", Els Marges, núm. 63, maig 1999, p. 21-33.
 • GIMFERRER, Pere: "La poesia de Francesc Parcerisas, Destino, 20 de novembre de 1970.
 • GUAL, Antoni; SOLER, Rosa: "La poesia a favor de la felicitat", Carrer dels arbres, núm. 4, estiu 1987.
 • HERNÀNDEZ, Pau Joan: "Unitat i coherència interna", Avui, 25 de gener de 2001.
 • HERNÀNDEZ, Pau Joan: "Glossa sobre la traducció d'Un Esborrany de XXX Cantos, d'Ezra Pound", Sopar de lliurament dels Premis dels Escriptors Catalans, Binissalem, Can Gelabert, 20 d'abril de 2001.
 • LLAVINA, Jordi: "Francesc Parcerisas: poemes d'amor i de guerra", dins Les veus de l'experiència. Barcelona: Columna, 1992.
 • MARCO, Joaquim; PONT, Jaume: La nova poesia catalana. Barcelona: Edicions 62, 1980, p. 54.
 • MIRALLES, Carles: "L'edat d'or: Rara Temporum Felicitas. Profonde Tristesse", Reduccions, 21 de març de 1984.
 • NoGUERo, Joaquim: "Traduir no és trair, sinó triar" [Entrevista]., Escola Catalana, núm. 377, febrer 2001.
 • OLLER, Dolors: Deu poetes d'ara. Barcelona: Edicions 62 / La Caixa, 1996.
 • PIQUER, Eva: "Tot poeta hauria de saber explicar els seus poemes" [Entrevista], Avui, 14 de desembre de 2000.
 • PONT, Jaume: "La poesia de Francesc Parcerisas", Ïnsula, núm. 377, abril 1978.
 • RENDÉ, Joan: "Francesc Parcerisas: recompte poètic de vida", Avui, 6 de juny de 1982.
 • RICARDO TRIGO, Xulio: "El Poeta abans de l'edat d'or: Francesc Parcerisa, Triomf del present", Avui. "Cultura" (Barcelona), 15 de juny de 1991, p. 3.
 • RICARDO TRIGO, Xulio: "La immediatesa de l'objecte poètic", El Temps (València), núm. 405, 23 de març de 1992, p. 91.
 • RIPOLL, Josep M.: "Francesc Parcerisas: Triomf del present", Serra d'Or, núm. 382, octubre 1991, p. 39-41.
 • RIPOLL, Josep M.: "Un esborrany de XXX Cantos i Natura morta amb nens", Serra d'Or, núm. 495, febrer 2001.
 • RODRÍGUEZ BAIXERAS, Xavier: Trece poetas cataláns. Coruña: Espiral Maior, 1995.
 • SALA-VALLDAURA, Josep Maria: "Las materias terrestres de Francesc Parcerisas", La Vanguardia, 12 d'octubre de 1972.
 • SALA-VALLDAURA, Josep Maria: "El viaje de Francesc Parcerisas: Latituds dels cavalls", La Vanguardia, 19 de setembre de 1974.
 • SUBIRANA, Jaume: "Francesc Parcerisas, l'home tranquil", Cultura, 13 d'abril de 1988.
 • SUBIRANA, Jaume: "Parcerias i la poesia de l'experiència: cinc notes sobre els últims llibres", Serra d'Or, núm. 410, febrer 1994, p. 9-11.
 • SUSANNA, Àlex: "Francesc Parcerisas, o el secreto del buen sentido", La Vanguardia, 7 de juliol de 1983.
 • VALLVERDÚ, Francesc: "Parcerisas y sus Homes que es banyen", Diario de Barcelona, 5 de novembre de 1970.
 • VALLVERDÚ, Francesc: "Parcerisas, nuevos rumbos", El Correo Catalán, 21 de desembre de 1972.
 • VALLVERDÚ, Francesc: "Dos llibres de Francesc Parcerisas". Manacor: Caixa de Balears, 1985, p. 95-100.
 • Dotze sentits: poesia catalana d'avui. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Proa, Diputació de Barcelona, 1996.