Autors i Autores

Francesc Parcerisas

Natura morta amb nens.

"A Natura morta amb nens, a aquests dos temes [la reflexió que transcendeix els objectes quotidians i els petits fets de la vida de cada dia] s'hi incorpora amb especial força un tercer, el de la paternitat, que troba vincles i relacions amb vida i amb literatura, en la mesura que els fills, a més de ser part de la nostra vida de cada dia, són la prefiguració de tots els universos possibles, de totes les portes encara obertes i de tots els camins que podran seguir quan nosaltres ja els hàgim seguit tots. Independentment dels temes, però, els poemes de Natura morta amb nens comparteixen amb l'obra anterior de Parcerisas el simple secret discursiu que és la clau de tots els seus poemes: posar sempre el lector en situació mitjançant un fet quotidià, una observació trivial fàcil de comprendre i de compartir, per tal que, un cop aconseguit aquest primer estadi de comunicació, començar a construir el poema.

Tanca el llibre, però, un poema que trenca aquesta estructura i sembla aventurar-se per noves vies formals. Es tracta de l'extens poema autobiogràfic. Els morts, que va prenent ara la forma d'un poema narratiu, adés la d'un diàleg amb les veus del record, i que va passant, com qui passa un rosari, l'enfilall dels elements que alimenten la vida i obra, esperit --en el sentit francès del terme-- i univers personal de l'autor. El lector que conegui bé l'obra de Parcerisas trobarà sens dubte en aquest poema la xifra i la clau de la seva poètica, com una mena de guia de lectura --o preferiblement de relectura-- enormament interessant."

(Pau Joan Hernàndez. "Unitat i coherència interna", Avui, 25 de gener de 2001)


«Alguns dels poemes han estat llegits en recitals diversos: al Palau Macaya a Barcelona (Fundació La Caixa), al bar La Vaqueria de Tarragona, a Mataró, a la Scottish Poetry Library d'Edimburg, a la sala La Planeta de Girona, al museu Barbier Mueller, a la sala H2O de l'Aula de Poesia de Barcelona, a La Caixa i a la Universitat de Lleida, als encontres poètics de Múrcia, al II Festival Internacional de poesia de la Mediterrània a Ciutat de Mallorca, a Terrassa, a Vic, i a l'Ateneu Barcelonès, entre altres llocs.»