Autors i Autores

Francesc Parcerisas

POUND, Ezra: Un esborrany de XXX Cantos.

Premi Cavall Verd-Rafael Jaume de traducció poètica, 2001.

"D'entrada, cal recordar la importància definitiva que té en la història de la poesia moderna un personatge políticament tan incòmode com Pound, si bé ens sembla pertinent la següent precisió de Francesc Parcerisas en el text introductori a aquesta edició: "Pound és un dels poetes de més gran influència del segle per un conjunt de factors de llarga enumeració, però la seva poesia és només una peça, i potser no la més important, de l'heretatge literari que ens deixà". (...) Confluïren en aquesta personalitat aclaparadora les tradicions més diverses, el nou i el vell per a dir-ho com el cèlebre vers foixià, en una voluntat enciclopèdica que Parcerisas atribueix a l'enlluernament d'Amèrica cap a Europa, en una temptativa de bastir un pòsit d'alta cultura. Aquesta voluntat es manifesta en el gran collage constant que són els Cantos, una mena de cants èpics moderns que intenten emular, tot citant-los contínuament, els grans models del passat.(...)
Una obra d'aquesta envergadura i aquesta complexitat presenta nombroses dificultats de traducció, centrades sobretot en el gran nombre de referències que inclou, no sempre evidents, però també en els canvis de registre, perceptibles en les aproximacions a la parla col·loquial. Sembla que Parcerisas ha aconseguit superar amb encert aquests entrebancs en un treball conscient i rigorós --fàcilment valorable, per exemple, en l'encert en la tria de col·loquialismes, incorrecions fonètiques o castellanismes en aquells passatges que ho requerien."

(Josep M. Ripoll. "Un esborrany de XXX Cantos", Serra d'Or, núm. 495, març 2001)