Autors i Autores

Francesc Parcerisas

Triomf del present: Obra poètica (1965-1983).

Inclou tots els llibres de poemes que l'autor havia publicat fins a la data, a més de les plaquettes: Tres poemes inèdits, Poemes d'«Ella» i altres poemes del anys seixanta i Altres poemes del anys setanta.

"Gairebé 20 anys de poesia atenta als fets, a les circumstàncies, a les persones i als llocs que són evocats o mig explicats en gairebé cada poema. De mica en mica hi resulta escrita la glòria de l'efímer i del contingent, el goig del real i el goig de l'escriptura. El present hi triomfa, doncs, tant en el moment de l'experiència com en el de la composició. Dos moments que resumeixen la vida d'un home: qui escriu. (...) Constatar, destacar o meditar el goig amarg del viure, en tants fragments de la realitat, partint sempre de la pròpia experiència, de la pròpia por, però dúctilment a l'aportació dels altres, a l'especificitat de cada situació, ha estat, fins als anys vuitanta, el nord d'aquesta poesia iniciada als seixanta sota el signe de Salvat-Papasseit. Itinerari vital per a uns anys decisius que la paraula del poeta ha assolit d'emmirallar amb sinceritat insubornable, amb constant exactesa, no obstant la diversitat de les situacions personals i col.lectives."

(Carles Miralles. El País, 13 de juny de 1991)