Autors i Autores

Francesc Parcerisas

Vint poemes civils.

"El meu primer llibre, Vint poemes civils, és un llibre d'experiència molt directa, en el sentit que intenta de reflectir d'una manera molt immediata unes vivències tocades d'una gran emotivitat individual. És un llibre sorgit d'una experiència que és comuna a molts escriptors, que és la lectura, trobar en algun llibre llegit allò que tu ja havies pensat, i trobar la trampa per donar-hi la teva interpretació. En aquest cas eren en Miquel Bauçà i en Joan Salvat-Papasseit."

(Francesc Parcerisas. De l'entrevista realitzada per Joan Rendé: "Francesc Parcerisas: recompte poètic de vida", Avui, 6 de juny de 1982)