Autors i Autores

Joan Prat (Armand Obiols)
1904-1971

Pòrtic

Joan Prat (Sabadell, 1904 - Viena, 1971). Poeta, crític literari i periodista, és conegut sobretot pel nom d'Armand Obiols.

Col·labora a diversos diaris com Diari de Sabadell, La Veu de Catalunya, La Publicitat i La Nau, on publica cròniques de la seva ciutat, poemes i crítica literària. Entre 1937 i 1947 és redactor en cap de la Revista de Catalunya.

Amb voluntat de renovació cultural, funda amb Francesc Trabal i Joan Oliver, el Grup de Sabadell i el 1924 l'editorial La Mirada que publica llibres dels autors catalans més innovadors de l'època. Durant la República participa activament en la vida políticocultural del país i el 1939 s'exilia a França, on manté una estreta relació amb Mercè Rodoreda. Finalment, treballa per a l'ONU a Ginebra i Viena, ciutat, aquesta última, on mor el 1971.

El seu esperit d'exigència i perfeccionisme fa que la seva obra aparegui editada pòstumament. El 1973 es publica Poemes i a partir de 1988 l'Ajuntament de Sabadell i la Fundació La Mirada, publiquen bona part de la seva obra: Mirall antic i altres poemes (1988), Buirac (1996), Lectures del romanticisme (2006), etc. El fons de la seva obra és a l'Arxiu Històric de Sabadell.


Pàgina elaborada per Francesc Viñas per a l'AELC
Documentació: Arxiu Històric de Sabadell. Fundació La Mirada.
Fotografies extretes del llibre NADAL, Marta: De foc i de seda. Àlbum biogràfic de Mercè Rodoreda. Barcelona: Edicions 62, 2000.