Autors i Autores

Raimon (Ramon Pelegero)

Al castellà

  • Poemas y canciones [Pròleg de Manuel Sacristán]. Barcelona: Ariel, 1976.
  • Raimon. Raimon canciones y poemas. Badalona: Gràfiques Pacífic, 1998. [Text bilingüe català/castellà]
  • Raimon. Nova Integral. Edició 2000. Llibret que acompanya el CD. (Trad. Miquel Pujadó)
  • La vida inmediata [Les hores guanyades / La vida immediata]. Barcelona: Plataforma, 2012. (Trad. Raquel Riu)