Autors i Autores

Raimon (Ramon Pelegero)

Alguns articles, pròlegs i ressenyes

  • CASTELLET, Josep M.: Pròleg dins FUSTER, Joan: Raimon. Barcelona: La Magrana, 1988.
  • ESPRIU, Salvador: "Raimon i les seves creacions poemàtiques", dins RAIMON: Totes les cançons. Barcelona: Belter, 1981.
  • FUSTER, Joan: Presentació dins RAIMON: Totes les cançons. Barcelona: Belter, 1981.
  • GISPERT, Enric: "La música de Raimon", dins RAIMON: Totes les cançons. Barcelona: Belter, 1981.
  • OLIVER, Joan: "Encontre amb Raimon", dins Tros de paper. Barcelona: Ariel, 1970.
  • PLA, Josep: "Raimon com a poeta", dins Retrats de passaport. Barcelona: Destino, vol. XVII. Obra Completa, 1970.