Autors i Autores

Carme Riera

Coberta del llibre A Matter of Self-Esteem and Other Stories.

A l'anglès

  • Mirror images [Joc de miralls]. Nova York: Peter Lang, 1993. (Trad. de Cristina de la Torre)
  • Report [selecció de contes]. Londres: Serpent Tail, 1993. (Trad. de Julie Flanagan)
  • Mallorca, pictures of happiness. Palma de Mallorca: Turisme Cultural, Illes Balears, 2000.
  • A Matter of Self-Esteem and Other Stories. Nova York: Holmes & Meier Publishers, Inc, 2001. (Trad. de Roser Caminals-Heath i Holly Cashman)
  • In the Last Blue [Dins el darrer blan]. Nova York: Overlook Press, 2007. (Trad. Jonathan Dunne)
  • Life Almost Still [Natura quasi sorta]. Antem Press, 2016. (Trad. Josep Miquel Sobrer)