Autors i Autores

Joan Roís de Corella
1436-1497

Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella

Aquest volum, magníficament editat per Josep Lluís Martos, inclou les 9 proses mitològiques que deixà escrites Joan Roís de Corella. Amb un estudi preliminar de més de cent pàgines i amb un aparell crític de més de cent cinquanta, que enumera vers a vers les alternatives grafològiques segons la procedència del text, aquest volum constitueix una de les aportacions modernes més valuoses al corpus hermenèutic corellià.