Autors i Autores

Joan Roís de Corella
1436-1497

Coberta del llibre Obra profana en la seva edició del 1983 a l'editorial valenciana Edicions 3 i 4.
Coberta del llibre Joan Roís de Corella. La importància de dir-se honest.
Coberta del llibre Obres de Joan Roís de Corella.

Obra

Prosa

 • Parlament de casa Mercader; i Tragedia de Caldesa: novelas. Castelló: Hijos de Armengot, 1921.
 • Tragèdia de Caldesa i altres proses [cur. Marina Gustà; pròleg Francisco Rico]. Barcelona: Edicions 62, 1980.
 • Obres de Joan Roiç de Corella [ed. Josep Almiñana Vallès]. València: Edicions del Sènia al Segura, 1985.
 • Tragèdia de Caldesa. Safor: CEIC Alfons el Vell / Gandia: Ajuntament, 1997.
 • Leandre i Hero. Història de Josep [versió, introducció i notes de Josep Loano i Magda Añón]. Alzira: Bromera, 1998.
 • Prosa profana. Madrid: Gredos, 2001. (Trad. Vicent Martines Peres)
 • Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella [ed. Josep Lluís Martos]. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Barcelona: Abadia de Montserrat, 2001.

Poesia

 • Antología poética [versió castellana d'Enrique Badosa]. Madrid [etc.]: [s.n.], 1960.
 • Rims i proses [a cura de Tomás Martínez Romero]. Barcelona: Edicions 62, 1994.
 • Poesías. València: Denes, 2004.
 • Tres poetes valencians del Segle d'Or: Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, Joan Roís de Corella. Capellades: Romanyà Valls / Alzira: Bromera, 2007; 2014.
 • Perills d'amor [cur. Eduard J. Verger]. Barcelona: Barcino, 2013.

Traduccions realitzades per l'autor/a

 • PSALTERI: Psalteri trelladat de lati en romanç per lo reuerent mestre Corella. Empremptat en Venecia : per mestre Johan Hertczog tudesch [Johannes Hamman], 30 abril 1490.
 • SAXÒNIA, Ludolf de: "Lo Quart del Cartoixà", arromançat per Johan Roiç de Corella [Meditationes Vitae Christi]. Facsimil·lar de l'edició valenciana de 1496, València: Ajuntament de València, 1998, pp. 14-58.

Obres completes

 • Obra. Barcelona: Biblioteca Catalana, 1913.
 • Obres Completes, I. (ed. Josep Palàcios). València: Clàssics Alabtros, 1973; València: Eliseu Climent, 1983.

Altres

 • Obra profana. València: Albatros, 1973; Edicions 3 i 4, 1983.
 • "Un text inèdit de Joan Roís de Corella: La visió a la porta de la senyora nostra de Gràcia" , dins A sol post. Revista Internacional de Llengua i Literatura. Alcoi: Marfil, núm. 3, 1995, p. 257-268.

Estudis sobre l'autor/autora