Autors i Autores

Joan Roís de Corella
1436-1497

Estudis

 • ANNICHIARICO, Annamaria: Varianti corelliane e "plagi" del Tirant. Fasano di Brindisi: Schena Editore, 1996.
 • BADIA, Lola: De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Barcelona: Quaderns Crema, 1988.
 • BATLLORI, Miquel: Orientacions i recerques. Segles XII-XX. Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983.
 • CANTAVELLA, Rosanna: Els cards i el llir: una lectura de L'Espill de Jaume Roig. Barcelona: Quaderns Crema, 1992.
 • CHINER, Gimeno, Jaume: Ausiàs March i la València del segle XV. València: Consell Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana), 1997.
 • CINGOLANI, Stefano Maria: Joan Roís de Corella: la importància de dir-se honest. València: Tres i Quatre, 1998.
 • FERRANDO FRANCÉS, Antoni (coord.): Monogràfic "Joan Roís de Corella, noves aportacions", Afers (Catarroja), núm. 76, 2013.
 • GUIA i Marín, Josep: De Martorell a Corella. Descobrint l'autor del Tirant lo Blanc. Barcelona-Catarroja: Afers, 1996.
 • MARTINES, Vicent (ed.): Estudis sobre Joan Roís de Corella. Alcoi: Marfil, 1999.
 • MARTOS, Josep Lluís: Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella. Edició crítica. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 2001.
 • RUBIO i Vela, Agusín: Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XIV. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 1984.
 • RUBIÓ i Balaguer: Vida española en la época gótica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985.
 • RUBIÓ i Lluch, Antoni: El renacimiento clásico en la literatura catalana. Barcelona, 1889.
 • SOLER: Abel: Joan Roís de Corella (1435-1497). Síntesi biogràfica i aportació documental. València: Generalitat Valenciana-AVL, 2014.