Autors i Autores

Joan Roís de Corella
1436-1497

Pòrtic

Joan Roís de Corella (Gandia, 1435 - València, 1497), escriptor i mestre en teologia, autor de poemes i proses mitològiques i religioses que conformen una obra variada i total, reflex d'una personalitat literària polièdrica i coherent.

Fill major d'un cavaller –Ausiàs Roís de Corella– i d'Aldonça, de la família dels Cabrera. Coetani de Joanot Martorell, Roís de Corella està involucrat en la vida social de la València del segle XV i es revela com a dinamitzador de la vida cultural i intel·lectual del moment.

Ben aviat comença a escriure proses i poemes inspirats en les obres clàssiques d'Ovidi o de Sèneca, entre d'altres, però influenciades també pels autors europeus en llengua vulgar. El seu corpus compta amb peces que han passat a la posteritat literària com ara la "Tragèdia de Caldesa", el "Trihumfo de les dones" o el poema de la "Balada de la garsa y l'esmerla", per exemple. Ordenat teòleg el 1473, Roís de Corella dedica els últims anys de la seva vida a traduir els salms bíblics i la Vita Christi de Ludolf de Saxònia.

Tot i que llargament oblidat o menystingut per la crítica literària catalana, és sens dubte un dels autors clau en la transformació de la literatura medieval a la literatura renaixentista, dotat d'un estil personal dins la valenciana prosa i amb un món propi i complex.Pàgina elaborada per Abel Ramon Vidal per a l'AELC.
Imatge de l'autor: retrat factici de Manuel Boix reproduït a l'edició preparada per Eduard J. Verger i apareguda a l'editorial valenciana Denes amb títol Poesías l'any 2004.