Autors i Autores

Joan Roís de Corella
1436-1497

Parlament de casa Mercader; i Tragedia de Caldesa: novelas.

Obra original on descriu una vetllada literària entre personatges reals de la ciutat de València, els quals han de contar una història amorosa de la mitologia clàssica, la majoria tretes de les Metamorfosi d'Ovidi. L'obra presenta moltes similituds quant a l'estructura amb el Decameró de Boccaccio. Aquesta edició conté estudis literaris de Salvador Guinot.