Autors i Autores

Maria Antònia Salvà
1869-1958

Coberta de la revista Escriptores: De Caterina Albert als nostres dies.

Articles

 • ALCOVER, Joan: "Els Promesos. Traducció de "I promessi sposi" per Maria Antònia Salvà", dins Obres Completes. Barcelona: Selecta, 1951, p. 336-338.
 • ALEGRET, Joan: "Anàlisi d'"El pi ver", de Maria Antònia Salvà", dins Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans. Barcelona: Curial, 1985.
 • BOU, Enric: "Maria Antònia Salvà", dins Riquer/Comas/Molas, Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, 1987. (Vol. 9)
 • CANAL, Susanna; SARGATAL, Ramon: "Salvà, Maria Antònia", dins Diccionari d'escriptors en llengua catalana. Barcelona: Edicions 62, 1998.
 • CARNER, Josep: "Mireia Catalana", La Veu de Mallorca, 19-1-1918, p. 2-3.
 • CARNER, Josep: Pròleg a "Espigues en flor". Palma: Moll, 1948.
 • CARNER, Josep: Pròleg a "Antologia poètica". Barcelona: Selecta, 1957.
 • COSTA LLOBERA, Miquel: "Maria Antònia Salvà. Poesies. Palma, 1910. Per via d'introducció", dins Obres Completes. Barcelona: Selecta, 1947, p. 502-504.
 • ENSENYAT, Xesca: "Pròleg a "Al cel sia!"", dins Poeta Maria Antònia Salvà. Barcelona: Edhasa, 1981.
 • FERRÀ, Miquel: "Pròleg a "El retorn", dins El retorn. Palma: Moll, 1981 (2ª ed).
 • FERRAN i MAYORAL, Josep: "L'homenatge a Maria Antònia Salvà", dins Lletres a una amiga estrangera VIII. La Revista, LXX, 16-8-1918, p. 291-292.
 • FOLGUERA, Joaquim: "MIREIA de Frederic Mistral. Traducció catalana de Maria A. Salvà.- Institut de la Llengua Catalana", dins La Revista, XLVI, 16-8-1917, p. 313-314.
 • GAYÀ, Miquel: Maria Antònia Salvà. Conferència necrológica pronunciada en el "Círculo Cultural Medina" la noche del 7 de febrero de 1958. Palma: 1958.
 • GAYÀ, Miquel: "L'amistat de Maria Antònia Salvà", dins Històries i Memòries. Palma: Moll, 1986.
 • JULIÀ, Lluïsa: "Mallorca en l'estètica del jove Carner. A propòsit d'un epistolari", Serra d'Or, núm. 424, abril 1995, p. 22-23.
 • JULIÀ, Lluïsa: "Epistolari entre Josep Carner i Maria-Antònia Salvà", dins Epistolaris de Josep Carner-3. Barcelona: Curial, 1996.
 • JULIÀ, Lluïsa: Pròleg a "Viatge a Orient". Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
 • JULIÀ, LLuïsa; MARÇAL, Maria Mercè: "En dansa obliqua de miralls", dins Cartografies del desig. Barcelona: Proa, 1998.
 • JULIÀ, Lluïsa, "Maria Antònia Salvà i les seves contemporànies", dins Escriptores: De Caterina Albert als nostres dies. Barcelona: Fundació Lluís Carulla, 2005.
 • LLEONART, Josep: "Les Geòrgiques Cristianes, de Francis Jammes. Trad. Maria Antònia Salvà", La Revista, LXVII, juliol 1918, p. 234.
 • LLEONART, Josep: "DANS LES RUINES D'AMUPRIAS. Sonnets, d'Andrée Bruguière de Gorgot. Amb la traducció catalana de Maria Antònia Salvà", La Revista, LXIX, agost 1918, p. 273.
 • LLOMPART, Josep Maria: Pròleg a "Els poetes de l'Escola Mallorquina 1".. Palma: Moll, 1988, p. 7-24.
 • MASSOT i MUNTANER, Biel: "A l'entorn d'uns retrats de Maria Antònia Salvà", dins Llucmajor de pinte en ample. 100. Publicació extraordinària, Llucmajor, 1990, p. 85-95.
 • MASSOT i MUNTANER, Josep; MOLAS, Joaquim: "Salvà, Maria Antònia", dins Diccionari de la literatura catalana. Barcelona: Edicions 62, 1979.
 • MASSOT i MUNTANER, Josep: "Poesia franquista en català a Mallorca", dins Els intel·lectuals mallorquins davant el franquisme. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992, p. 39-72.
 • MASSOT i MUNTANER, Josep: "Maria-Antònia Salvà, col·lectora de cançons populars i traductora de Mistral", dins Llengua, Literatura i Societat a la Mallorca Contemporània. Barcelona: Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, p. 85-109.
 • MONTOLIU, Manuel de: "Alexandre Manzoni "Els Promesos". Traducció de Maria Antònia Salvà", dins Breviari Crític 1923-1924. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1926, p. 327-329.
 • MONTOLIU, Manuel de: "Maria Antònia Salvà, "Espigues en la flor", dins Breviari Crític 1923-1924. Barcelona: Biblioteca Balmes, 1931, p. 6-14.
 • PONS i MARQUÈS, Joan: "Homenatge a Maria Antònia Salvà", dins Crítica Literària, núm. 2. Palma: 1976.
 • PONS i MARQUÈS, Joan: "Maria Antònia Salvà. Vida i Obra", dins Crítica Literària 2. Palma: Moll, 1976. Obres de Joan Pons i Marquès III, p. 63-85.
 • RIERA, Carme: "Entre les tenebres: escriptores mallorquines. De Manuela de los Herreros a Maria Antònia Salvà", dins Memorial Paulina Pi de la Serra: cicle de conferències del 3 de juny al 16 de juliol 1991. Institut Català de la Dona, abril 1992, p. 69-83.
 • RUYRA, Joaquim: "Ave Maria Puríssima!", dins Frederic Mistral, Les Illes d'Or (trad. Maria-Antònia Salvà). Barcelona: Lluís Gili, 1910, p. 7-15.
 • SAGARRA, Josep Maria de: ""Les Geòrgiques Cristianes" de Francis Jammes traduïdes per Maria Antònia Salvà", La Revista, LXIV, juliol 1918, p. 169-171.
 • SALTOR, Octavi: "Els promesos d'Alexandre Manzoni; trad. de M. Antònia Salvà.- (Edit. Cat)", La Revista, CXCIX-CCIV, gener-març 1924, p. 24-25.
 • TOMÀS, Margalida: "ORFANESA" de Maria Antònia Salvà", Llucmajor de pinte en ample. 100. Publicació extraordinària. Llucmajor, 1990, p. 97-102.
 • TRIADÚ, Joan: "Maria Antònia Salvà", dins Anthology of Catalan Lyric Poetry. Selection and Introduction by Joan Triadú. Oxford: The Dophin Book, 1953.
 • VIDAL, Llorenç: "Les flors en la poesia de na Maria Antònia Salvà", Ponent, XIII, 1959, p. 5-7.
 • VIDAL ALCOVER, Jaume: "La poesia a Mallorca del 1936 al 1960", Randa, núm. 13, 1982, p. 7-42.
 • VIDAL i TOMÀS, Bernat: "Amb na Maria Antònia, a Llucmajor...", Raixa, Miscel·lània de la Literatura Catalana. Mallorca: Gràfiques Miramar, 1953, p. 16-18.