Autors i Autores

Màrius Sampere
1928-2018

Si no fos en secret. Antologia

"La present antologia té com a finalitat oferir al lector comú o al lector especialitzat una visió panoràmica de la producció poètica de Màrius Sampere. La tria ha estat feta a base d’una lectura exhaustiva de tota l'obra del poeta i una discussió poema per poema, llibre per llibre, entre els dos antòlegs a partir de criteris exclusivament estètics. Un cop confegit el cos bàsic de la tria, el vam sotmetre al judici del propi Sampere, de manera que el resultat final es pugui considerar, discretament, una antologia "autoritzada". A més, de cara a la present antologia, el poeta ha introduït certs canvis en el text dels poemes respecte a les edicions originals.

Presentem la producció poètica de Sampere segons el model clàssic entre certs autors anglesos i nord-americans contemporanis: seguint un ordre cronològic invers, començant amb Demiúrgia (1996) i acabant amb L'home i el límit (1968). (Cal assenyalar, però, que hem col.locat la mostra de Thanatos suite segons la data de composició, 1994-1995, i no segons la data de publicació, 1997). Ara bé, hem introduït dues novetats pel que fa al model original: hem inclòs una breu mostra de poemes dispersos per deixar testimoni del fet que no tota l'obra de Sampere està aplegada en els successius reculls que ha anat publicant; i hem tancat la nostra antologia amb set poemes inèdits perquè el lector pugui veure per si mateix que Sampere està en plena activitat i que la seva obra dibuixa un gran cicle o cercle on el final remet al principi i a l'inrevés."

(Notes sobre l'edició)