Autors i Autores

Sebastià Sánchez Juan
1904-1974

Segon manifest futurista

Biografia

Sebastià Sánchez-Juan va néixer a Barcelona el 10 de novembre del 1904, al barri de Sants. Els primers estudis els du a terme al Centre Catòlic, però s'ha de destacar que la seva formació és sobretot de caire autodidacta. Entre les primeres devocions hi ha Joan Salvat-Papasseit i també Pompeu Fabra, de qui va ser deixeble. Els seus contemporanis el consideren un dels millors correctors de l'època, i com a tal deixa la seva empremta a diaris com La Nau o El Matí.

Des de l'adolescència pren partit pels corrents futuristes que arriben a Catalunya, i participa en tertúlies com la d'El Ateneillo. Ja el 1922 publica el Segon manifest futurista (contra l'extensió del tifisme en literatura), per al qual fa servir el pseudònim David Cristià, i dos anys més tard veu la llum el seu primer llibre, Fluid, on deixa molt clara la seva adscripció avantguardista. No és estrany en un poeta que, com recorda Albert Manent, des de molt jove ja era amic d'en Foix i d'en Dalí.

Fins a l'esclat de la guerra civil, Sánchez-Juan manté una activitat incessant. Publica nombrosos llibres de poemes: Constel·lacions (1927), Elegies (1928), Divagacions (1929) o Poemes de promès (1933), entre els més destacats. A poc a poc abandona l'avantguarda i s'adscriu a les tendències de l'època, com ara el modernisme o la influència de Josep Carner. El 1931 es casa amb Maria Bosch, amb qui tindrà nou fills.

Només acabada la guerra reuneix una antologia de poemes sota el títol de Prismes (1939), però el llibre només podrà ser llegit pels amics i gràcies a la seva adscripció al règim franquista, del qual farà una exaltació a Régimen (1940).

Durant la dècada dels anys 40, Sánchez-Juan publica poesia en castellà: Sonetos (1949) o Blanco y rosicler (1946). A partir dels 50 reprèn l'edició en català i edita Claror (1952), Principat del temps (1961), Somnis i èxtasis (1967) i Escaiences (1974), entre d'altres.

El seu interès per la poesia d'altres latituds el porta també a publicar dos llibres de versions poètiques: Miralls (1955) i Versiones líricas (1972).

Recentment s'ha editat la seva Poesia completa en dos volums a l'editorial Claret, continuació de la tasca ja empresa per l'editorial Columna el 1995 amb la publicació del primer.