Autors i Autores

Rafael Tasis
1906-1966

Articles [selecció]

 • BALCELLS, Salvador: "Rafel Tasis, els fonaments d'un gènere", Ítaca. Revista de Filologia (Alacant), núm. 5, desembre de 2014.
 • CÒNSUL, Isidor: "És hora de plegar. Un crim al Paral·lelo. La Bíblia valenciana, per Rafael Tasis", Serra d'Or (Barcelona), núm. 338, desembre de 1987, p. 40
 • DANÉS SALA, Adriana: «Rafael Tasis 1921-1935: primers passos literaris i polítics», Serra d'Or, núm. 538, octubre de 2004, p. 20-22.
 • FAULÍ, Josep: "Rafael Tasis o la literatura com a acte de servei", Tele-estel, núm. 22, 16 de desembre del 1966, p. 12-14.
 • FAULÍ, Josep: "Rafael Tasis i Marca, patriota", Revista de Catalunya, núm. 112, novembre de 1996, p. 3-5.
 • GUANSÉ, Domènec: "«Tres», de Rafael Tasis", Serra d'Or, núm. 4, abril de 1964, p. 55-56.
 • GUANSÉ, Domènec: "El novel·lista", Serra d'Or, núm. 1, gener de 1967, p. 49.
 • LLUCH, Gemma: "Rafael Tasis: «La Bíblia Valenciana»", L'Espill (València), núm. 25, octubre de 1987, p. 135-139.
 • MANENT, Albert: "El crític literari", Serra d'Or, núm. 1, gener de 1967, p. 47-48.
 • MUNTANÉ, Miquel-Lluís: "A cent anys del naixement de Rafael Tasis", Revista de Catalunya, núm. 218, juny de 2006, p. 3-6.
 • REAL, Neus: "En el centenari de Rafael Tasis i Marca", Serra d'Or, núm. 564, desembre de 2006, p. 23-25.
 • RIERA LLORCA, Vicenç: "Un absent", Serra d'Or, núm. 215, agost de 1977, p. 33.
 • RIERA LLORCA, Vicenç: "Rafael Tasis", Serra d'Or, núm. 346, 1988, Setembre, p. 32.
 • SOBERANAS i LLEÓ, Amadeu J.: "«La vida del Rei En Pere III», per Rafael Tasis", Serra d'Or, núm. 5, maig de 1963, p. 43.
 • VILANOVA i VILA-ABADAL, Francesc: "Rafael Tasis: «Les presons dels altres. Records d'un escarceller d'ocasió», L'Avenç (Barcelona), núm. 155, gener de 1992, p. 58.