Autors i Autores

Rafael Tasis
1906-1966

Coberta del llibre Centenari Rafael Tasis (1906-2006).
Coberta de l'estudi d'Àlex Martín sobre Rafael Tasis.

Estudis

  • ARIMANY, Miquel: Símbol vivent. Biografia de Rafael Tasis. Barcelona: Arimany, 1967.
  • ARIMANY, Miquel: Memòria de mi i de molts altres. Barcelona: Columna, 1993, p. 365-370.
  • CAMPILLO, Maria i CASTELLANOS, Jordi: «La novel·la: Rafael Tasis», dins de Història de la literatura catalana [vol. 11, Part moderna]. Barcelona: Ariel, 1988, p. 52-56.
  • DANÉS SALA, Adriana: Els inicis literaris i polítics de Rafael Tasis (1921-1935) [Treball de recerca dirigit per Xavier Vall i Solaz]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona - Departament de Filologia Catalana, 2004.
  • DANÉS SALA, Adriana: «Rafael Tasis als primers anys trenta. Un model d'intel·lectual patriota», dins de L'escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcelona: L'Avenç - Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2006, p. 208-221.
  • FUSTER, Joan: «Novel·la burgesa: Serrahima, Benguerel i Tasis», dins de Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial, 1988, p. 374-376.
  • MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex: Rafael Tasis: novel·lista policíac. Barcelona: Alrevés, 2015.
  • POBLET, Josep M.: Rafael Tasis, conducta i exemple. Barcelona: Grijalbo, 1967.
  • [DDAA]: «Rafael Tasis, poc conegut però endevinat», El Pont, núm. 30, 1969, p. 3-31.
  • Centenari Rafael Tasis (1906 - 2006) [Recull les aportacions de la jornada d'homenatge a Rafael Tasis i Marca que es va celebrar a la Residència d'Investigadors el 18 de maig de 2006]. Barcelona: Generalitat de Catalunya - Institució de les Lletres Catalanes, 2006.